Marshaly - Plan de Pensie

De ce să aleg MARSHALY – PLAN DE PENSIE?


 • Pentru că astfel îmi pot asigura un venit sigur şi liniştitor după pensionare.
 • Pentru că MARSHALY – PLAN DE PENSIE este o formă sigură şi profitabilă de investiţie, fiind axată exclusiv pe partea investiţională.
 • Pentru că în cazul MARSHALY – PLAN DE PENSIE nu e nevoie de investigaţii medicale.
 • Pentru că pot să hotărăsc structura contractului – cine e beneficiar, pe ce durata vreau să închei contractul şi ce valoare au rentele pe care le voi primi – în funcţie de acestea se va stabili valoarea primei de asigurare.
 • La a 8-a aniversare, dacă Contractantul a plătit integral Primele de asigurare (plata integrală a opt Prime de asigurare anuale), Contractantul poate solicita 20% din valoarea Sumei asigurate iniţiale, plus participarea la profit alocată contractului până la momentul solicitării.
 • La a 15-a aniversare, dacă Contractantul a plătit integral Primele de asigurare (plata integrală a cincisprezece Prime de asigurare anuale), Contractantul poate solicita 25% din valoarea Sumei asigurate iniţiale, plus participarea la profit alocată contractului până la momentul solicitării.

Cum funcţionează MARSHALY – PLAN DE PENSIE?


 • Contractantul poliţei de asigurare, care poate fi persoană fizică sau juridică, stabileşte valoarea primei de asigurare.
 • Primele de asigurare pot fi plătite periodic anual sau semestrial.
 • La finalul contractului de asigurare Generali plăteşte indemnizaţia de asigurare plus participarea la profit integral sau sub formă de rentă pe perioada determinată sau rentă viageră.
 • În cazul în care Asiguratul decedează până la încheierea contractului, Generali plăteşte către Beneficiarul poliţei suma primelor plătite plus participarea la câştig.
 • Protejarea capitalului împotriva inflaţiei este asigurată de păstrarea valorii reale a contractului prin majorarea sumei asigurate cu coeficientul de inflaţie, prima de asigurare mărindu-se corespunzător.
 • Acoperirea este completată cu clauza de scutire (exonerare) de la plata primelor de asigurare in caz de invaliditate totala si permanenta din orice cauza.
Exclusiv Marshaly ©

Solicitati consultanta gratuita pentru acest tip de Asigurare

Nume:
Telefon:
E-Mail:
Localitate:
Specificatii:

Afaceri SEO Romania